איורים מתוך הספר דיאן ואני, סדרת ״גיבורים אמתיים״

איה גורדוןאיה גורדוןאיה גורדוןאיה גורדוןאיה גורדוןאיה גורדוןאיה גורדון